Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, November 6, 2015

U het ons gebede gehoor, ons trane gesien .....

Here, U het gesê ons moet stil wees en vertrou, U sal die stryd vir ons stry. U HET ons stryd vir ons gestry - - Prys U Heilige Naam! http://hierstaanek.com/2015/11/06/suidkaapse-predikante-stap-uit-vergadering-terwyl-moderator-praat-en-weier-om-nagmaal-te-gebruik-om-hulle-afkeur-aan-die-as-se-besluit-te-toon/

No comments:

Post a Comment