Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 6, 2016

#NGKerk # SGV2015 Aartsbiskop staan vas teen kerk se gay besluit

Navolgenswaardig. https://americananglican.org/current-news/reflections-archbishop-mouneer-aniss-boycott/