Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, December 24, 2013

Vrede, vreugde en mooiste seëninge met Kersfees .....

.... want 'n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:6)

Sunday, December 1, 2013

Hoe die valse " teologie " van Gaia gebruik word

Volgens New Age denke word die aarde as "moeder" uitgebeeld, lees meer hier: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Age_Gaian

Monday, October 21, 2013

Wee die SLEGTE HERDER wat die skape in die steek laat!

Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word! (Sagaría 11 : 17)

Thursday, October 10, 2013

His mercy and loving-kindness endure forever

Praise GOD, everybody! Applaud GOD, all people! His love has taken over our lives; GOD’s faithful ways are eternal. Hallelujah! (Ps 117 The Message)

Tuesday, October 8, 2013

KERKSKEURING – kan dit moontlik gebeur?

"Dr Plaatjies van Huffel beweer kerke (plaaslike gemeentes) wat nie die selfde belydenisskrifte onderskryf nie kan nie in die selfde kerkverband wees nie. Dit beteken die AS 2013 het besluit die NG Kerk moet skeur??? Ek bedoel, ons gemeente aanvaar Belhar, maar die ouens onder die treinspoor nie?"
'n Twee-koppige monster word geskep: Een VIR Belhar en een TEEN???!! Lees verder hier: http://hierstaanek.com/2013/10/08/die-algemene-sinode-besluit-om-die-ng-kerk-te-skeur/

Sunday, October 6, 2013

Met "Eietydse Apostolicum" tussen Scylla en Charybdis …

'n Ander Afrikaanse uitdrukking stel dit só: tussen die duiwel en die diep blou see… Dit sê Ds Jan Louw onder andere in 'n uitstekende stuk waar hy kritiek lewer op die beoogde "Eietydse Apostolicum" van leiers in die NG Kerk. http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/70-skrifbeskouing-kat/776-kritiek-op-die-eietydse-interpretasie-of-uitleg-eu-van-die-apostoliese-geloofsbelydens-oktober-2013.html

Wednesday, October 2, 2013

Gesiene kerkleier se kommentaar op "Eietydse Apostolicum"

Met gróót waardering het ek hierdie kommentaar van prof Johan Janse van Rensburg op die beoogde "Eietydse Apostolicum" gelees ( en dankie Wynand vir die plasing!): http://hierstaanek.com/2013/10/02/prof-janse-van-rensburg-oor-die-apostoliese-geloofsbelydenis-n-eietydse-uitleg-die-vernietiging-van-ons-belydenisgrondslag/

Saturday, September 21, 2013

Gebed se uitwerking op die brein: verstommend!

http://www.rsg.co.za/images/upload/sound/klanke/20130908_KRUIS_EN_DWARS.mp3

Cow has quadruplets, all alive and well!

( Photo of and the four and Dr Andres Rodriguez Picadura of Havana in Kuba) Read more here: http://www.huffingtonpost.com/2013/09/20/cow-quadruplets-born-cuba-farm_n_3963761.html

Tuesday, September 17, 2013

God's wonderful gifts ...

“I’ll give her bouquets of roses, I’ll turn Heartbreak Valley into Acres of Hope.” (Hos 2:15, The Message)

Friday, September 13, 2013

Honey, magic foodstuff

Historically, honey has been used by humans to treat a variety of ailments, from gastric disturbances to ulcers, wounds and burns, through ingestion or topical application, but only recently have the antiseptic and antibacterial properties of honey been chemically explained. Liquid honey has no expiry date. Scientists found edible honey in pyramids - it didn't expire, even after thousands of years.

Tuesday, September 10, 2013

Sensational gold find at Templemount!

"A breathtaking, once-in-a-lifetime discovery," Dr. Mazar said Read more here: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130909121906.htm

Saturday, August 31, 2013

Have faith... JUMP!

"Fear looks; faith jumps. Faith never fails to obtain its object. If I leave you as I found you, I am not God's channel. I am not here to entertain you, but to get you to the place where you can laugh at the impossible." Smith wigglesworth

Thursday, August 29, 2013

Gee jy om vir die kerk langs jou?

Gee jy om vir die kerk langs jou? DIT is wat Philip Rosenthal vra, want by feitlik ALLE kerke is die gees van liberalisme besig om toe te naam “Unhealthy backsliding churches are generally in denial about their backsliding and their leaders get very angry if anyone points that out to them.” Lees meer hier: http://emergingthreat.blogspot.com/2013/08/do-you-care-about-church-next-door.html

Disneyland at the Victoria Falls in Zim - Mugabe's grandiose plans!

Read more here: http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/10269108/Zimbabwes-Disneyland-plans-inappropriate.html ( AND thanks to BEELD Afrikaans Newspaper for the cute cartoon)

Friday, August 23, 2013

BELHAR: Die ou “terugkeer na apartheid”- bangmaak storie?

“Niemandt meen as die NG Kerk Belhar sou verwerp, sal dit wyd gesien word as ’n terugkeer na apartheid.” “Baie gemeentes en lidmate wat reeds positiewe besluite oor Belhar geneem het nie, sal moeilik daarmee kon saamleef. Hy vra van lidmate ’n ruimhartigheid teenoor mense met ander sienings as hul eie.” Aldus die AS- moderator, prof Nelus Niemandt. Word hier verwys na suidelike streek-sinodes wat alreeds Belhar as belydenisskrif aanvaar het? Hierdie berig bevestig my vermoede dat die plannetjies met die AS voorlegging 'n slim set is om die suidelike streek-sinodes se "kar-voor-die perde"- foutjie te probeer regstel: http://www.beeld.com/nuus/2013-08-23-belhar-verwerp-terugkeer-na-verlede

Tuesday, August 13, 2013

Sharpen that axe!

Ecclesiastes 10 verse 10 ( The Message): “Remember: The duller the ax the harder the work - Use your head: The more brains, the less muscle”. Abraham Lincoln must have known this verse in the Bible – this is what he said: “Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

Saturday, August 10, 2013

Nameless women in the Bible

“There is no satisfactory answer to the silence of Scripture regarding the identity of its nameless women. George Eliot once remarked that, “The happiest women, like the happiest nations, have no history.” But many of the happy—and unhappy &--;unknown Bible women left their impact upon history. They played their part in important events, but their signatures are not attached to their service.” Just see the LONNNNGG list of nameless women, here: http://www.biblegateway.com/resources/all-women-bible/Chapter-3-Nameless-Bible-Women

Tuesday, August 6, 2013

Elections: "one for you and TEN for me..."

“Those who vote decide nothing. Those who COUNT THE VOTE decide everything.” ― Joseph Stalin

Wednesday, July 17, 2013

Theistic Evolution: A Sinful Compromise

• It robs God of His due glory. • It elevates science as an equal authority with Scripture. • It adopts a faulty hermeneutic. • It assaults the uniqueness and dignity of man. • It is insulting to Jesus’ true humanity. • It can undermine the glorious gospel. • It undermines the Bible’s credibility See links for audio and free download here: http://bylogos.blogspot.com/2013/07/theistic-evolution-sinful-compromise.html

"WARE BEROU"...

J.M. Versluis het vanoggend getwiet: @Beeld_Nuus ware berou kan versagtend wees, maar daar is geen teken hiervan in die saak nie - Bam. #Kotze Ek het ook in verband met die Boston bomme so ‘n paar maande gelede gelees : “Dzhokhar Tsarnaev showed little signs of fear or remorse” Hoe meet regters “WARE BEROU” ? Wat is “WARE BEROU” in Bybelse sin?

Tuesday, July 9, 2013

“When the good are overly merciful to the bad, the good eventually become the bad."

This is often said in conjunction with “hate the sin but love the sinner”. Which of the two is the truth??

Thursday, June 13, 2013

Goodbye ( Uncle) Sam, hallo my Tjaaina... (vervolg: Derde Hoofstuk)

Daar is al twee maal op hierdie blog verwys na die huidige SA-regering se gevry na Sjina. Hier in 2011: http://onsgeloofgesprek.blogspot.com/2012/07/goodbye-uncle-sam-hallo-my-tjaaina.html En ook hier in 2012: http://onsgeloofgesprek.blogspot.com/2012/07/goodbye-uncle-sam-hallo-my-tjaaina.html In ‘n artikel in vandag se Beeld word dit steeds duideliker dat ons ANC-regering hard prober om weg te kom van die Westerse lande en kliphard na die BRIC-lande te vry – lees hier: http://www.beeld.com/opinie/2013-06-12-waarom-mag-obama-nie-praat
Ieder woelt hier om verandering, maar ons weet: “My (ons) tye is in U Hand” ( Ps 31:15)

Saturday, June 8, 2013

Is this wisdom, or a joke??

Albert Einstein once said : 'Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid'.

Friday, May 10, 2013

MOEDERSDAG-GEDAGTES: Soos ‘n hen … hoe lief God ons het

Die Bybel het pragtige metafore om God se liefde vir ons uit te druk, soos die volgende: Lukas 13:34 : “Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak SOOS 'N HEN HAAR KUIKENS ONDER HAAR VLERKE, maar julle wou nie!” Ander plekke waar God se liefde met moederliefde vergelyk word: Jesaja 49:15: “Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, Ek sal jou nie vergeet nie.” Isaiah 66:13: “Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel.”

Thursday, May 9, 2013

Hemelvaart: die Seënende Jesus Christus...

" En Hy het hulle uitgelei tot by Betánië. En Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. EN TERWYL HY HULLE SEËN, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.( Luk 24:50-51 ) - Waarskynlik het Jesus sy dissipels met die hoëpriesterlike seën geseën TERWYL Hy opgevaar het. Mag ons almal vandag Hemelvaartdag, die nabyheid van die Seënende Jesus op 'n besondere manier ervaar.

Thursday, April 18, 2013

Internet Evangelism?

Is this the new way of spreading the Good News? http://www.internetevangelismday.com/

Sunday, April 14, 2013

Margaret Thatcher - remarkable woman

My favourite quote is her: " You turn if you want to ... this lady is not for turning" . As a woman I salute a great lady. May het soul rest in peace.

Sunday, April 7, 2013

A sermon in one minute - is it possible? YESSS..

Watch this video: http://www.youtube.com/embed/WGnEuGwvXqU?rel=0

Friday, April 5, 2013

Saturday, March 30, 2013

ONS HOOR DIE PAASFEESKLOKKE, HUL LUI VAN VROEGDAG AF!

; HUL JUBEL OOR DIE WÊRELD: DIE HEER IS UIT DIE GRAF ! HY, CHRISTUS, DIE OORWINNAAR, IS UIT DIE DONKER UIT. DIE HEER, DIE SLEUTELDRAER, SAL OOK MY GRAF ONTSLUIT.

Wednesday, March 20, 2013

BELHAR se belydenis - - net die een kant van die storie ?

Op Facebook is 'n spesiale profiel vir die belydenis van Belhar geskep. Mense staan by verskillende geleenthede voor die kansel om ‘n GELOFTE af te lê ( voor God en sy gemeente), om te bly by “die leer van die kerk” . Kerkleiers wéét dat daar ‘n GROOT aantal mense is wat nie geneë is om Belhar as belydenisskrif te aanvaar nie. Wanneer daar verwag word dat mense ‘n INGELIGTE keuse moet maak oor iets so belangriks en gewigtigs, is dit nie onregverdig om net die een kant te stel nie? Waarom word daar nie net soveel geld, tyd en moeite gedoen om die ANDER kant van die saak ook te stel nie? Ek weet bv. van ‘n hele RING wat hul ontevredenheid te kenne gee n ‘n dokument: http://hierstaanek.files.wordpress.com/2011/10/louistrichardring.doc Ook het general van der Merwe ‘n 15-bladsy document opgestel wat hier te lees is: http://www.kerkweb.org/sites/default/files/memo-genlvdmerwe_0.pdf Ds Theo Ds. Danzfuss het in 2005 vir die tydskrif, Waarheid en Dwaling, 3 artikels oor die Belhar belydenis geskryf, onder die titel: Evaluering van die Belharbelydenis. Hierdie artikels kan van die Waarheid en Dwaling webblad afgelaai word, in die volgende drie uitgawes: Jaargang 2005 – Mei, Junie, Julie, hier: http://www.vgl.co.za/vglWDindex.php En waarom word die boek “Belhar geweeg” wat deur 18 gerekende persone geskryf is, nie ook hier bekend gestel nie? Wie meer wil weet, kan hier gaan kyk: http://www.belhargeweeg.co.za/

Tuesday, March 19, 2013

Prof John Lennox visiting South Africa

South Africa is hungry for a fresh Christian alternative to the American and European new-Atheism ... 1700 young black and white students in Potchefstroom listening to prof John Lennox from Oxford .... 300 additional students outside ...

Sunday, March 17, 2013

Prof John Lennox : Theism versus atheism: Oxford don puts the case for God

At the University of Cape Town. You MUST read this and make sure that you watch the VIDEO! http://www.uct.ac.za/dailynews/?id=8405

Saturday, March 9, 2013

So van die WOORDFEES se HEMEL en HEL gepraat - -

Lees nog ‘n mening hier: http://hierstaanek.com/2013/03/10/die-hel-breek-los-by-kerkbode-storm-om-pieter-fourie-en-danie-mouton/

Die “Jean Oosthuizen versus Kerkbode “-debakel

Nog is dit het einde niet: Jean Oosthuizen sê sy sê in die debakel http://hierstaanek.com/2013/03/10/wat-glo-jean-oosthuizen/

Very little activity on the sun's surface - bad news?

Nasa reports: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2290289/NASA-warns-unexpected-happening-Sun-year-supposed-peak-sunspot-cycle.html

Monday, March 4, 2013

2000-year old shoes found in a temple in Egypt

“Seven shoes were deposited in a jar in an Egyptian temple in Luxor, three pairs and a single one. Two pairs were originally worn by children and were only about 7 inches (18 centimeters) long. Using palm fiber string, the child shoes were tied together within the single shoe (it was larger and meant for an adult) and put in the jar. Another pair of shoes, more than 9 inches (24 cm) long that had been worn by a limping adult, was also inserted in the jar.” Read more here: http://www.huffingtonpost.com/2013/02/27/ancient-shoes-egypt-temple-health-problems_n_2772976.html More pictures here: http://www.livescience.com/27416-ancient-shoes-of-egypt.html

Saturday, March 2, 2013

BLY STIL OF ...

Dr Abel Pienaar tokkel lustig voort op dieselfde ou Woordfees-intergeloof-snaar....

En hy noem ook Jean Oosthuizen se skorsing so terloops.... In BY van BEELD vandag, hier: http://www.beeld.com/By/Nuus/Uitdaging-tot-n-oop-gesprek-20130301

Saturday, February 23, 2013

NOGTANS... is Oosthuizen toegelaat om in sy pos aan te bly.."

"NOGTANS..." klein woordjie, tog van belang: http://hierstaanek.com/2013/02/24/rapport-nogtans-is-oosthuizen-toegelaat-om-in-sy-redakteurspos-aan-te-bly/

Twee sinvolle briewe in Beeld NIE elektronies beskikbaar nie!

GEVAARLIGTE FLIKKER VIR DIE NG KERK ( Prof. Hoffie Hofmeyer, emiritus professor, departement van kerkgeskiedenis, UP skryf: Selde in die onlangse verlede het die glybaan-alams so skerp afgegaan ook vir die NG Kerk soos tans. Dié waarneming is op die spits gedryf deur die berig “Kerkbode- oernalis geskort ná uitlating”( Beeld, 19 Februarie ) en Abel Pienaar en ander re reaksies daarop ( Beeld, 20 Februarie) . Ernstige vrae ontstaan oor watter karakter die NG Kerk wil uitstraal. Natuurlik moet hy eietyds en oop bly, en ook in die 21ste eeu vaandeldraer van die liefdesevangelie wees. Maar die NGK is myns insien om die volgende redes op ‘n glybaan: *Die groot daling in die afgelope twee jaar van byna 50 000 NG liedmate dui, soos met ons samelewing, op ‘n inherent ernstig siek liggaam. Ondanks mooi verduidelikings wys duisende mense met hul voete hulle is ongemaklik met die huidige NGK; *Die NGK het toenemend onverdraagsaam geword deur die gedurige dooddruk van tallose gebalanseerde stamme. Hoekom sukkel hy, net soos die owerheid, so om ‘n gesonde eenheid in verskeidenheid na te streef?; *Die NGK het in vele opsigte ‘n dissiplinelose kerk geword. Ons wil so graag alles vir almal wees, dat ons later niks vir niemand word nie. Haas enigeen kan maar soos ‘n wafferse Malema sê of doen wat hy wil; *Van integriteit en geloofwaardigheid het min oorgebly. Word die NGK nog enigsins ernstig opgeneem? Het hy hoegenaamd genoeg gedoen in verband met die morele krisis, bandeloosheid en aggressie in die samelewing soos uit Bredasdorp en Silver Wood?; en * Die kern van die glybaan-probleem is dat die NG Kerk plek-plek verleer het om ‘n eietydse Skrifgetroue en belydenisgetroue karakter te handhaaf . Natuurlik moet die kerk oorloop van omgee liefde maar die uitreik na die armes durf nie ‘n oppervlakkige humanisme word nie. Mag dit beskik word dat alle NG mense, wat dit ernstig bedoel met die kerk, dié gevaartekens betyds raaksien. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn KERK SOU MOES PA STAAN VIR DIÉ GESPREK Ds. Andries Louw ( emeritus) skryf: Dr. Abel Pienaar se brief “kerk mis weer kans vir ope gesprek “( Beeld, 20 Februarie) het betrekking. Dit is lankal duidelik dat Jean Oosthuizen hom beywer vir die bevordering van die soort geloofsdenke wat ook deur Dr. Pienaar voorgestaan word. Die gesprek by die Woordfees sou duidelik onder sy leiding ook in diens van dié agenda staan. Dit sou ‘n situasie skep dat Kerkbode “pa staan” vir ‘n gesprek waar die mes basiese geloofswaarhede van die Christelike geloof in die openbaar bevraagteken of aangeval sou word – waarskynlik sonder enige teenspraak deur ander wat aan die kerklike belydenis getrou wil bly. Ek ondersteun die direksie se besluit heelhartig. Dr Pienaar het lank reeds, minstens seders y bedanking as leraar en lidmaat van die NG Kerk, die Christelike geloof vaarwel toegeroep en ‘n ander stel “geestelike waarhede “ in die plek daarvan aanvaar. Dit lyk egter asof hy ‘n behoefte het om die NG Kerk van buite af tot sy nuwe denke-insigte te bekeer, Miskien sou die geleentheid by die Woordfees die indruk kon wek dat dit selfs van binne is. Ek gee dr. Pienaar gelyk dat talle lidnate wel “nuut dink” of begin om “anders te glo”. Net so is daar baie wat bekommerd is oor die openbare uitsprake van sommige teoloë en kerkleiers die laaste paar jaar. Ek stem ok saam dat die NG Kerk by ‘n kruispad gekom het, maar om ‘n ander rede. ‘n kerk kan nie op twee stoele sit nie. Kerkbode se besluit laat my oop die kerkleiers begryp dit ook. Tog sou ek eerder van hulle wou hoor dat dit nie om “teologiese konserwatisme” gaan nie, maar om getrouheid aan die evangelie en aan die kerklike belydenis. Ter wille van die oop gesprek is ek bereid om met dr Pienaar in ‘n openbare debat te tree – op voorwaarde dat dit gestruktureerd met ‘n neutrale moderator aan die stuur sal plaasvind. Ek stel voor ons maak die onderwerp: “Kan ons die evangelie nog met integriteit glo?”Ek sal die saak stel dat ons dit inderdaad kan doen.

Twee sinvolle briewe in Beeld NIE elektronies beskikbaar nie!

GEVAARLIGTE FLIKKER VIR DIE NG KERK ( Prof. Hoffie Hofmeyer, emiritus professor, departement van kerkgeskiedenis, UP skryf: Selde in die onlangse verlede het die glybaan-alams so skerp afgegaan ook vir die NG Kerk soos tans. Dié waarneming is op die spits gedryf deur die berig “Kerkbode- oernalis geskort ná uitlating”( Beeld, 19 Februarie ) en Abel Pienaar en ander re reaksies daarop ( Beeld, 20 Februarie) . Ernstige vrae ontstaan oor watter karakter die NG Kerk wil uitstraal. Natuurlik moet hy eietyds en oop bly, en ook in die 21ste eeu vaandeldraer van die liefdesevangelie wees. Maar die NGK is myns insien om die volgende redes op ‘n glybaan: *Die groot daling in die afgelope twee jaar van byna 50 000 NG liedmate dui, soos met ons samelewing, op ‘n inherent ernstig siek liggaam. Ondanks mooi verduidelikings wys duisende mense met hul voete hulle is ongemaklik met die huidige NGK; *Die NGK het toenemend onverdraagsaam geword deur die gedurige dooddruk van tallose gebalanseerde stamme. Hoekom sukkel hy, net soos die owerheid, so om ‘n gesonde eenheid in verskeidenheid na te streef?; *Die NGK het in vele opsigte ‘n dissiplinelose kerk geword. Ons wil so graag alles vir almal wees, dat ons later niks vir niemand word nie. Haas enigeen kan maar soos ‘n wafferse Malema sê of doen wat hy wil; *Van integriteit en geloofwaardigheid het min oorgebly. Word die NGK nog enigsins ernstig opgeneem? Het hy hoegenaamd genoeg gedoen in verband met die morele krisis, bandeloosheid en aggressie in die samelewing soos uit Bredasdorp en Silver Wood?; en * Die kern van die glybaan-probleem is dat die NG Kerk plek-plek verleer het om ‘n eietydse Skrifgetroue en belydenisgetroue karakter te handhaaf . Natuurlik moet die kerk oorloop van omgee liefde maar die uitreik na die armes durf nie ‘n oppervlakkige humanisme word nie. Mag dit beskik word dat alle NG mense, wat dit ernstig bedoel met die kerk, dié gevaartekens betyds raaksien. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn KERK SOU MOES PA STAAN VIR DIÉ GESPREK Ds. Andries Louw ( emeritus) skryf: Dr. Abel Pienaar se brief “kerk mis weer kans vir ope gesprek “( Beeld, 20 Februarie) het betrekking. Dit is lankal duidelik dat Jean Oosthuizen hom beywer vir die bevordering van die soort geloofsdenke wat ook deur Dr. Pienaar voorgestaan word. Die gesprek by die Woordfees sou duidelik onder sy leiding ook in diens van dié agenda staan. Dit sou ‘n situasie skep dat Kerkbode “pa staan” vir ‘n gesprek waar die mes basiese geloofswaarhede van die Christelike geloof in die openbaar bevraagteken of aangeval sou word – waarskynlik sonder enige teenspraak deur ander wat aan die kerklike belydenis getrou wil bly. Ek ondersteun die direksie se besluit heelhartig. Dr Pienaar het lank reeds, minstens seders y bedanking as leraar en lidmaat van die NG Kerk, die Christelike geloof vaarwel toegeroep en ‘n ander stel “geestelike waarhede “ in die plek daarvan aanvaar. Dit lyk egter asof hy ‘n behoefte het om die NG Kerk van buite af tot sy nuwe denke-insigte te bekeer, Miskien sou die geleentheid by die Woordfees die indruk kon wek dat dit selfs van binne is. Ek gee dr. Pienaar gelyk dat talle lidnate wel “nuut dink” of begin om “anders te glo”. Net so is daar baie wat bekommerd is oor die openbare uitsprake van sommige teoloë en kerkleiers die laaste paar jaar. Ek stem ok saam dat die NG Kerk by ‘n kruispad gekom het, maar om ‘n ander rede. ‘n kerk kan nie op twee stoele sit nie. Kerkbode se besluit laat my oop die kerkleiers begryp dit ook. Tog sou ek eerder van hulle wou hoor dat dit nie om “teologiese konserwatisme” gaan nie, maar om getrouheid aan die evangelie en aan die kerklike belydenis. Ter wille van die oop gesprek is ek bereid om met dr Pienaar in ‘n openbare debat te tree – op voorwaarde dat dit gestruktureerd met ‘n neutrale moderator aan die stuur sal plaasvind. Ek stel voor ons maak die onderwerp: “Kan ons die evangelie nog met integriteit glo?”Ek sal die saak stel dat ons dit inderdaad kan doen.

Monday, February 18, 2013

Kerkbode chaos - Jean Oosthuizen geskors

Kerkbode -chaos met skorsing van Jean Oosthuizen? Lees meer by die skakel

Sunday, February 17, 2013

Kerkbode versus Woordfees - verdere verwikkelinge

gerugte in die wandelgange wil dit hê dat 'n Kerkbode amptenaar wat nou by die dinge betrokke was, blykbaar in die warm water is ... ??

Saturday, February 16, 2013

KERKBODE versus WOORDFEES....

Ek dink nie die NGK leiers hou daarvan om SO uitgebeeld te word nie .... gaan iemand pak slae kry hieroor?

Tuesday, February 12, 2013

Program vir WTL optredes deur Sarel van der Merwe : Koppies

Program vir WTL optredes deur Sarel van der Merwe Wie van julle woon naby Koppies: Dagboek die volgende: NGK KOPPIES Son 24 Feb – Don 28 Feb of Vry 1 Maart 2013 Son 9h30-10h30 en 18h30-20h00 Maan – Don/Vry – 18h30-20h00 1 Sondagoggend: ●Wat het God aan ons geopenbaar oor Satan se eeue-oue en eindtydse misleidings-strategieë. ●Hoe manifesteer Satan se globale misleidings-strategieë in ons dag (Groter prentjie: Oosterse infiltrasie v Weste, New Age- en Intergeloofs-bewegings, Paganisme, ens). ●Kort persoonlike getuienis 2 Sondagaand: Historiese Kritiek, Progressive/Emerging Kerk Deel 1: Alles omvattende paradigmaverskuiwing tov Wêreldbeeld, Godsbeeld, Christologie, Demonologie, Soteriologie, ens 3 Maandagaand: Historiese Kritiek, Progressive/Emerging Kerk Deel 2: Hoe manifesteer dit op Teologiese- en Kerklike terreine in SA 4 Dinsdagaand: Kontemplatiewe Spiritualiteit en Christelike Meditasie en Mistisisme 5 Woensdagaand: Word of Faith, New Apostolic Reformation, Manifest Sons of God, Latter Rain, Valse herlewings, wonderwerke en geestesmanifesstasies 6 Donderdagaand: Hoe reageer Teoloë en Kerkleiers op waarkuwings en kritiek? Wat staan ons nou te doen? 6 Vrydagaand: ??? Indien wel??

Sunday, February 3, 2013

Rob Bell’s book “Love wins” leads to departure of 3000 members!

(AND he himself leaves Mars Hill “in search of a more forgiving faith”) . http://global.christianpost.com/news/rob-bell-tells-how-love-wins-led-to-mars-hill-departure-85995/

Rezolution 2013 - Well-known reformed preachers in South Africa in April

A message not to be missed! http://www.rezolution.co.za/Home.html

Thursday, January 31, 2013

It's a miracle, says dad after baby's 8m plunge

God is the God of miracles, praise His Name! Read here of this baby's miraculous landing: http://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/boy-3-survives-8m-mall-plunge-1.1462042#.UQtGL_I6wkw

Thursday, January 24, 2013

Sowat 30 000 lidmate het die NG Kerk verlaat en die media gons ...

Sien hier onder andere: http://hierstaanek.com/2013/01/24/dwaalleer-in-die-ng-kerk-29-000-verlaat-die-ngk-in-2012/