Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, October 2, 2013

Gesiene kerkleier se kommentaar op "Eietydse Apostolicum"

Met gróót waardering het ek hierdie kommentaar van prof Johan Janse van Rensburg op die beoogde "Eietydse Apostolicum" gelees ( en dankie Wynand vir die plasing!): http://hierstaanek.com/2013/10/02/prof-janse-van-rensburg-oor-die-apostoliese-geloofsbelydenis-n-eietydse-uitleg-die-vernietiging-van-ons-belydenisgrondslag/

No comments:

Post a Comment