Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 22, 2015

#BELHAR: was 'n staatskerk die oogmerk??

MOET LEES! http://hierstaanek.com/2015/04/22/ds-petrus-kriel-die-versplintering-van-die-gedroomde-nuwe-staatskerk/

Tuesday, April 21, 2015

ON XENOPHOBIA

“Collective fear stimulates herd instinct, and tends to produce ferocity toward those who are not regarded as members of the herd.” ― Bertrand Russell, Unpopular Essays

Friday, April 10, 2015

Harken to His voice, to receive His blessings...

King James Bible: Deut 28:2 And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God.

Saturday, April 4, 2015

God keeps His promises...

2Tim 2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.