Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, June 18, 2011

Evolutionists, please explain! Where are all the people?

Evolutionists claim that mankind evolved from apes about a million years ago. If the population had grown at just 0.01% per year since then (doubling only every 7,000 years), there could be 1043 people today—that’s a number with 43 zeros after it. This number is so big that not even the Texans have a word for it!

The real history of the world is recorded in the Bible, the Word of the Creator-God who was there in the beginning. This record shows that the world was deluged and destroyed (Genesis 6–9, 2 Peter 3) so that all people living today came from those who survived aboard Noah’s Ark. A study of population growth clearly supports this Biblical record.
(Read more here: http://creation.com/where-are-all-the-people)

Evolutionists, please explain! Where are all the people?

Evolutionists claim that mankind evolved from apes about a million years ago. If the population had grown at just 0.01% per year since then (doubling only every 7,000 years), there could be 1043 people today—that’s a number with 43 zeros after it. This number is so big that not even the Texans have a word for it!

The real history of the world is recorded in the Bible, the Word of the Creator-God who was there in the beginning. This record shows that the world was deluged and destroyed (Genesis 6–9, 2 Peter 3) so that all people living today came from those who survived aboard Noah’s Ark. A study of population growth clearly supports this Biblical record.
(Read more here: http://creation.com/where-are-all-the-people)

Monday, June 13, 2011

Herlewing...

150 jaar gelede het God ’n groot deel van ons land besoek met herlewing. Die herlewing het uitgebreek in Worcester en versprei na ander dorpe in die Hexriviervallei. Hierdie gebeure staan ook bekend as die Andrew Murray herlewing. Gedurende hierdie herlewing het duisende mense na God teruggedraai. Honderde sendelinge is vanuit gemeentes die wêreld ingestuur en ’n nuwe passie vir gebed het in die kerk posgevat. Sending opleiding, gebedskole en ander opleiding het uit die herlewing ontstaan. Een van die wonderlike gevolge van hierdie herlewing is die Pinsterbidure wat vandag nog deel van die Kerk se erfenis is.

Hoe staan dit tans in Suid-Afrika t.o.v. herlewing?

Sunday, June 12, 2011

Small things ....

Zec 4:10 For who hath despised the day of small things ..... ?

In small proportions we just beauties see; And in short measures, life may perfect be.
Ben Jonson

Saturday, June 4, 2011

FERDIE MULDER op

FERDI MULDER môre-oggend tussen 7 en 8 op RSG oor sy boek OPGESTAAN!! Luister gerus!

Wednesday, June 1, 2011

Ascension!

The believer now lives under the arms of Christ which are extended in blessing. Christ has ascended into the heavens to bless His children and church with all the blessings of salvation that He earned for them on the cross and through His resurrection. Over the believer and over the church of Jesus Christ are extended the Lord's arms in blessing. And nothing can prevail against His cause or work against them to their ruin. http://www.reformedwitnesshour.org/1998/1998may17.html

Hemelvaart!

Volgens Lukas 24:51 het Jesus AL SEËNENDE in die hemel opgevaar. Die gelowige leef nou onder die seënende arms van Christus. Christus het in die hemel opgevaar om sy kinders en die kerk te seën met al die seëninge van verlossing wat Hy verwerf het aan die kruis en deur sy opstanding. Oor die gelowige en oor die kerk van Christus is die uitgestrekte arms van Christus in seën.En niks kan standhou teen Sy saak of teen hulle werk om hulle te vernietig nie.
http://www.reformedwitnesshour.org/1998/1998may17.html

Émmaüs - - "greatly moved and burning within us.."


In Luk 24:32 het die Émmaüs-gangers vir mekaar gesê: Was ons hart nie brandende in ons (Ampl: “greatly moved and burning within us”) toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie? Mag julle ook dieselfde Émmaüs-hartroeringe en hartswarmte rondom Pinkster ervaar.