Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 22, 2015

#BELHAR: was 'n staatskerk die oogmerk??

MOET LEES! http://hierstaanek.com/2015/04/22/ds-petrus-kriel-die-versplintering-van-die-gedroomde-nuwe-staatskerk/

Tuesday, April 21, 2015

ON XENOPHOBIA

“Collective fear stimulates herd instinct, and tends to produce ferocity toward those who are not regarded as members of the herd.” ― Bertrand Russell, Unpopular Essays

Friday, April 10, 2015

Harken to His voice, to receive His blessings...

King James Bible: Deut 28:2 And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God.

Saturday, April 4, 2015

God keeps His promises...

2Tim 2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.

Tuesday, March 24, 2015

#BELHAR - die rustelose SPOOK!

http://www.fak.org.za/belhar-die-rustelose-spook/

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 6- JONA)

Soms is die gestuurdes teensinnig, en moet God "hardhandig" wees.... Jon 1:17 En die HERE het ‘n groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis.

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 5- JONA)

Soms wéét mense dat hulle gestuur is , soos Jona wat nie net die plek nie, maar ook die boodskap van God gehoor het... Jona 1:1-2: En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê: maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.