Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, April 13, 2014

HOSANNA to the Son of David !! HAPPY PALM SUNDAY!!

Zec 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. Mat 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

Wednesday, January 1, 2014

"Juda” beteken lofprysing (Genesis 29:35)

Uit Juda word ‘n groot stam van Israel gebore. Die gegewe vers is een van die mees betekenisvolle in hierdie verband: "Sy ( Lea) het nog 'n keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê: “Hierdie keer prys ek die Here.” Daarom het sy die seun Juda genoem." Kyk ook na Gen 49:8-12, waar Jakob vir Juda die grootste seën gee. Uit Juda, deur Dawid, kom Christus die verlosser. Die stam van Juda (“lofprysing”) lei Israel deur die woestyn (Num2:3, 9).

Tuesday, December 24, 2013

Vrede, vreugde en mooiste seëninge met Kersfees .....

.... want 'n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:6)

Sunday, December 1, 2013

Hoe die valse " teologie " van Gaia gebruik word

Volgens New Age denke word die aarde as "moeder" uitgebeeld, lees meer hier: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Age_Gaian

Monday, October 21, 2013

Wee die SLEGTE HERDER wat die skape in die steek laat!

Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word! (Sagaría 11 : 17)

Thursday, October 10, 2013

His mercy and loving-kindness endure forever

Praise GOD, everybody! Applaud GOD, all people! His love has taken over our lives; GOD’s faithful ways are eternal. Hallelujah! (Ps 117 The Message)