Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, November 27, 2015

Chicago verklaring IN AFRIKAANS #NGKerk MOETLEES!

Die Chicago verklaring oor die gesag van die Skrif - blaai so 'n klein bietje af hier: http://proregno.com/2012/08/20/bybelse-foutloosheid/

Thursday, November 26, 2015

Geestelike oorlogvoering .... Efesiërs 6:11-16 - SKOENE

Die SKOENE is een deel van die wapenrusting wat 'n paar keer ( direk of indirek) genoem word: "... en as SKOENE aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede (v.15)... ...sodat julle STAANDE kan bly ... (v.11) ...STAAN dan vas... (v.14) Hier bo is 'n prentjie van hoe die skoene min of meer gelyk het. Dit was 'n tipe "spykerskoen" wat hom gehelp het om nie sy balans te verloor nie (onthou dit was meesal een-op-een swaardgevegte). As hy sy vastrapplek sou verloor, het dit nie saak gemaak hoe sterk die res van sy uitrusting was nie – die vyand het so te sê die oorwinning behaal.

Tuesday, November 24, 2015

#NGKerk - ook die gemeente van ALKMAAR verwerp #SGV2015

http://hierstaanek.com/2015/11/24/alkmaar-gemeente-verwerp-die-as-van-2015-se-sgv-besluit/

#NGKerk NOG 'n gemeente ( Albertyn) verwerp #SGV2015

http://hierstaanek.com/2015/11/24/ng-gemeente-albertyn-verwerp-die-as-se-skrifgebruik/

Monday, November 23, 2015

#NGKerk "As Protes": nuwe Facebook groep TEEN #SGV2015 besluit https://www.facebook.com/profile.php?id=100010674253805&fref=ts&pnref=story

Ons verklaar, 1) Dat ons die besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk van 2015 rakende selfdegeslag verbintenisse verwerp. 2) Dat die besluite spruit uit 'n skrifbeskouing en hermeneutiek wat onverenigbaar is met die Bybel en ons belydenisskrifte. https://www.facebook.com/profile.php?id=100010674253805&fref=ts&pnref=story

#NGKerk neem kennis: SGV'e saai verwoesting in "Church of Scotland"

Hier is berigte en artikels daaroor: http://www.stpeters-dundee.org.uk/the-church-of-scotland-rip/ http://www.christiantoday.com/article/gay.marriage.and.the.shaking.of.the.church.in.scotland/54169.htm https://banneroftruth.org/us/store/history-biography/a-sad-departure/?utm_content=buffer751b0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer http://www.theguardian.com/uk-news/2015/may/21/church-of-scotland-married-gay-ministers

Sunday, November 22, 2015

#SGV2015 Handjievol kerkleiers in #NGKerk weet beter as dermiljoene

Al die Christelike denominasies wat NIE sal saamstem met AS2015 se SGV-besluit nie, is in totaal waarskynlik baie naby aan 2 biljoen. So dit val vreemd op dat 'n handjievol kerkleiers van die NGK hier in die kleine SA, in die "lig" van hulle "nuwe hermeneutiese sleutels" beter weet as al hierdie dermiljoene PLUS al die kerkvaders deur die eeue.