Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, October 5, 2014

OKTOBERMAAND - C LOUIS LEIPOLDT

Viooltjies in die voorhuis, Viooltjies blou en rooi! Viooltjies orals op die veld, En orals, ai, so mooi!

Tuesday, August 26, 2014

Calvinistiese Alliansie gestig

Hoor ons hier die klanke van 'n nuwe beweging van samewerking tussen Afrikaanse dnominasies?? http://www.dievryburger.co.za/2014/08/calvinistiese-alliansie-kom-tot-stand-in-pretoria/

Friday, August 8, 2014

The Shi'ites and Sunnies and the End times…

Are they the Gog and Magog of Ezek 38 in the Bible?

Monday, August 4, 2014

Goodbye ( Uncle) Sam, hallo my Tjaaina... of nie??

Uiteindelik het "Uncle Sam" wakker geword vir die Tjaaina's in Afrika! http://www.biznews.com/briefs/2014/08/obama-courting-africa-hard-aims-for-us-to-usurp-chinas-lead/

Sunday, August 3, 2014

WORTHY IS THE LAMB THAT WAS SLAIN!

How great, How great Is our God !

Thursday, July 17, 2014

Do Jews have a divine right to Israel?

This map shows the territory that God promised Abraham in Genesis 12.

Saturday, April 19, 2014

Easter Greetings! Jesus is Risen! He is Risen Indeed!

Luke 24:6 -7 : He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.