Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, January 23, 2009

Welkom!

Welkom aan enigeen wat hier lees! Ek is nog 'n beginner, maar nou ja - a journey of a thousand miles starts with one step - so here goes! Henrietta