Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, July 17, 2016

#NGKerk en elke lidmaat moet kennis neem http://www.glodiebybel.co.za/index.php/wie-is-wie/1163-wat-is-die-wereldraad-van-kerke.html