Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, July 17, 2014

Do Jews have a divine right to Israel?

This map shows the territory that God promised Abraham in Genesis 12.