Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, June 24, 2012

The Name of 'Jesus'
This name ‘Jesus’ is above EVERY OTHER name (Eph. 1:20) (Phil 2:9)
We are justified by the name of Jesus. (1 Cor. 6:11)
We are saved ONLY by the name of Jesus. (Acts 4:12)

Thursday, June 14, 2012

The Names of God (continued)

“ In Scripture, a person’s name identified them and stood for something specific. This is especially true of God. Naming carried special significance. It was a sign of authority and power. This is evident in the fact that God revealed His names to His people rather than allowing them to choose their names for Him.”
(Read it here: http://bible.org/article/names-god)

(1) Elohim: The plural form of EL, meaning “strong one.” It is used of false gods, but when used of the true God, it is a plural of majesty and intimates the trinity. It is especially used of God’s sovereignty, creative work, mighty work for Israel and in relation to His sovereignty (Isa. 54:5; Jer. 32:27; Gen. 1:1; Isa. 45:18; Deut. 5:23; 8:15; Ps. 68:7).

Compounds of El:

El Shaddai:“God Almighty.” The derivation is uncertain. Some think it stresses God’s loving supply and comfort; others His power as the Almighty one standing on a mountain and who corrects and chastens (Gen. 17:1; 28:3; 35:11; Ex. 6:1; Ps. 91:1, 2).

El Elyon: “The Most High God.” Stresses God’s strength, sovereignty, and supremacy (Gen. 14:19; Ps. 9:2; Dan. 7:18, 22, 25).

El Olam: “The Everlasting God.” Emphasizes God’s unchangeableness and is connected with His inexhaustibleness (Gen. 16:13).

Tuesday, June 12, 2012

Brandpunte in die NHKA

Neels Jackson in vandag se Beeld: http://www.beeld.com/In-Diepte/Nuus/Stryd-oor-sewe-punte-20120611

Ek dink die berig in die Beeld oorvereenvoudig die kwessie, en bring mens onder ‘n wan-indruk, soos gesien word in die laaste sin:

“Dit was eers nadat die besluit teen die teologiese regverdiging van apartheid geneem is en onrus losgebars het dat die steedsHervormers met dié teologiese besware na vore gekom het.”

Hierdie NHKA-debat het ‘n laaaang aanloop. So vroeg as 1995-6 het beswaarstemme al opgeklink. Ongelukkigheid oor van die sewe punte het toe al voorgekom. Oor ‘n ongepubliseerde stuk “Eietydse getuienis op Hervormingsdag “ word die volgende geskryf: (sien kommentaar)

Friday, June 8, 2012

People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway.

People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway.
If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway.
If you are honest and sincere people may deceive you. Be honest and sincere anyway.
What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway.
If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway.
The good you do today, will often be forgotten. Do good anyway.
Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway.
In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway.
-this version is credited to Mother Teresa

Wednesday, June 6, 2012

THE NAMES OF GODElohim - My Creator
El Elyon - Most High God (Sovereign Over All)
Adonai - My Lord, My Master
El Roi - God Who Sees
El Shaddai - God Almighty
Jehovah Ezer - The LORD our Helper
Jehovah Jireh - The LORD Will Provide
Jehovah Rapha - The LORD our Healer
Jehovah Roi - The Lord is My Shepherd
Jehovah Sabaoth - LORD of hosts
Jehovah Mekeddeshem - LORD Who Sanctifies
Jehovah Nissi -The LORD Our Banner
Jehovah Rapha - LORD Who Heals
Jehovah Shalom - The LORD our Peace
Jehovah Shammah - The LORD is There

Tuesday, June 5, 2012

The answer to each call is “Christ”

“Let your passion to explain become a passion to know Christ...Let your passion to be right become a passion to honor Christ...Let your passion to heal become a passion to give hope...” (Larry Crabb, in Finding God p.195).

Miriam, the sister of Moses

“Miriam is regarded as a hero, not because of her own greatness, but because she rested in faith for years and years and years, and her faith was rewarded, and her hope was realized. And she sang her songs--sing to the Lord for He has triumphed gloriously.”

Mirjam die profetes, suster van Aäron, het 'n tamboeryn gevat en al die vroue het met tamboeryne agternageloop en gedans. Mirjam het vir hulle voorgesing: “Sing tot eer van die Here omdat Hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het Hy in die see geslinger.” (Eks 15 verse 20-21)

Monday, June 4, 2012

Vervlakking in die teologie?

Dit woel maar by die “Drie Susters kerke” , lyk dit my….
Dit is interessant dat daar oral in kerke besorgde stemme opgaan oor liberale tendense. Veral in die Hervormde kerk is die naweek ernstige stappe geneem, lees in die Volksblad hier:
http://www.volksblad.com/Suid-Afrika/Nuus/Spanning-binne-kerk-bereik-breekpunt-20120603

’n Status confessionis is verklaar, waarvan een van die punte juis gaan oor die verlakking van die teologie.
Lees ook die hele belydenis hier:
http://www.steedshervormers.co.za/images/dokumente/staat%20van%20belydenislank.pdf

Ook by die Gereformeerdes:
http://proregno.com/2012/05/31/gesprek-oor-die-gereformeerde-hermeneutiek-in-die-gksa/#comment-1012