Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, December 27, 2015

Accepting Jesus historically (even his death) is not enough to save you ....

Apparently a group of rabbis are doing just that: http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/28027/Default.aspx?utm_content=buffer714a0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=latestnews

Wednesday, December 9, 2015

Leiers maak #NGKerk met #SGV2015 'n "spyskaart-kerk" ...

http://hierstaanek.com/2015/12/09/jy-moet-besluit-het-jesus-vir-sy-eie-sonde-gesterf-of-vir-joune/

Tuesday, December 1, 2015

#NGKerk Skrifgefundeerde preek- ds Piet Otto van Griekwastad NGK

http://ngkerkgriekwastad.co.za/.cm4all/iproc.php/18%20Oktober%202015.mp3