Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, December 9, 2015

Leiers maak #NGKerk met #SGV2015 'n "spyskaart-kerk" ...

http://hierstaanek.com/2015/12/09/jy-moet-besluit-het-jesus-vir-sy-eie-sonde-gesterf-of-vir-joune/

No comments:

Post a Comment