Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, December 1, 2015

#NGKerk Skrifgefundeerde preek- ds Piet Otto van Griekwastad NGK

http://ngkerkgriekwastad.co.za/.cm4all/iproc.php/18%20Oktober%202015.mp3

No comments:

Post a Comment