Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, December 24, 2013

Vrede, vreugde en mooiste seëninge met Kersfees .....

.... want 'n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:6)

Sunday, December 1, 2013

Hoe die valse " teologie " van Gaia gebruik word

Volgens New Age denke word die aarde as "moeder" uitgebeeld, lees meer hier: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Age_Gaian