Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, October 5, 2014

OKTOBERMAAND - C LOUIS LEIPOLDT

Viooltjies in die voorhuis, Viooltjies blou en rooi! Viooltjies orals op die veld, En orals, ai, so mooi!