Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, August 26, 2014

Calvinistiese Alliansie gestig

Hoor ons hier die klanke van 'n nuwe beweging van samewerking tussen Afrikaanse dnominasies?? http://www.dievryburger.co.za/2014/08/calvinistiese-alliansie-kom-tot-stand-in-pretoria/

Friday, August 8, 2014

The Shi'ites and Sunnies and the End times…

Are they the Gog and Magog of Ezek 38 in the Bible?

Monday, August 4, 2014

Goodbye ( Uncle) Sam, hallo my Tjaaina... of nie??

Uiteindelik het "Uncle Sam" wakker geword vir die Tjaaina's in Afrika! http://www.biznews.com/briefs/2014/08/obama-courting-africa-hard-aims-for-us-to-usurp-chinas-lead/

Sunday, August 3, 2014

WORTHY IS THE LAMB THAT WAS SLAIN!

How great, How great Is our God !