Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, August 4, 2014

Goodbye ( Uncle) Sam, hallo my Tjaaina... of nie??

Uiteindelik het "Uncle Sam" wakker geword vir die Tjaaina's in Afrika! http://www.biznews.com/briefs/2014/08/obama-courting-africa-hard-aims-for-us-to-usurp-chinas-lead/

No comments:

Post a Comment