Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, April 28, 2011

"Kyk, Hy kom!" Wag laat ons luister....

Kom ons sit vasgenael en verkyk ons aan die luisterryke troue van William en Kate, maar kom ons kyk vorentoe, na ‘n duisendemale heerliker geleentheid, wanneer ons Bruidegom ons kom haal!

http://www.webwoord.co.za/MediaFiles/%5Cgs166.txt

Wednesday, April 27, 2011

Nie-weet-kunde....

Een van die uitstaande kenmerke van die aanhangers van postmodernisme (‘n goeie vriendin van my praat van postmortemiste;)))) , is die verheerliking van Nie-weet-kunde. Die uitspreek van onsekerhede, wegskram van wat die waarheid is en ontkenning, word tot die oulikste eierdansies verfyn. Die enigste ding wat hulle van harte weet, is dat hulle nie weet nie ....

Is Christene dan arrogant om te sing : “Ek weet verseker, dat Jesus leef!”

Saturday, April 23, 2011

Die graf is leeg - HY het opgestaan!


Die Heer, die Heer het opgestaan!
Die Heer het waarlik opgestaan!
Vir sondaars het die Heer gesterf -
Die lewe deur sy dood verwerf!
Hy het oorwin die dood en hel – laat ons dit wêreldwyd vertel!
(Ou Gesangboek nr 146).

Monday, April 18, 2011

Op Golgota...


Drie kruise op Golgota: een man aanvaar genade, een verwerp genade - die Man in die Middel , die Middelaar, bewerk genade...

Thursday, April 7, 2011

Die Bybel is 'n Goddelike gawe...

Pragtige stuk oor die Bybel: “Die Bybel is .... ’n goddelike gawe.. (God se) asem, sy stem, sy heerlikheid, sy voetstappe deur die eeue... die Woord het vlees geword. Sy plek is nie op die boekrak nie.... dra Hom in jou denke, in jou getuienisse, op jou lippe, in jou offerande, want ... dit is God self.” In vandag se Beeld, hier: http://www.beeld.com/MyBeeld/Briewe/Die-wat-erns-maak-met-Bybel-sal-dit-nie-krities-kan-bekyk-nie-20110406

Wednesday, April 6, 2011

EACH AFTER ITS KIND

Gen 1:25 “And God made the beast of the earth AFTER HIS KIND, and cattle AFTER THEIR KIND and every thing that creepeth upon the earth AFTER HIS KIND...” Centuries before mankind even thought about evolution, the words “AFTER HIS KIND” with the creation of plants and animals it was written in His Word (Gen 1:11, 12, 21,24, 25 )

ELKEEN NA SY AARD

“God het die wilde diere op die aarde gemaak, ELKEEN NA SY AARD; ook die mak diere, ELKEEN NA SY AARD; en ook al die diere wat kruip, ELKEEN NA SY AARD...” (Gen 1:25). Eeue voordat mense eers begin dink het aan iets soos evolusie, het God in Sy Woord by die skepping van plante en diere die woorde “elkeen na sy aard” laat skryf: (Gen 1:11, 12, 21,24, 25 )

Sunday, April 3, 2011

Religion versus the Gospel

I read this many years ago, googled it and found it again:

RELIGION IS MANMADE. THE GOSPEL IS GOD-GIVEN
RELIGION IS WHAT MAN DOES FOR GOD. THE GOSPEL IS WHAT GOD HAS DONE FOR MAN
RELIGION IS MAN'S SEARCH FOR GOD. THE GOSPEL IS GOD'S SEARCH FOR MAN
(Read on under comments)

Saturday, April 2, 2011

Bid met mag en mening! Pray boldly!


“Prayer pulls the rope below, and the great bell rings above in the ears of God. Some scarcely stir the bell, for they pray so languidly; others give but an occasional pluck at the rope; but he who wins with heaven is the man who grasps the rope boldly and pulls continuously, with all his might.” (Spurgeon)Gryp die gebedstou, pluk dit aanhoudend met mag en krag!