Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 27, 2011

Nie-weet-kunde....

Een van die uitstaande kenmerke van die aanhangers van postmodernisme (‘n goeie vriendin van my praat van postmortemiste;)))) , is die verheerliking van Nie-weet-kunde. Die uitspreek van onsekerhede, wegskram van wat die waarheid is en ontkenning, word tot die oulikste eierdansies verfyn. Die enigste ding wat hulle van harte weet, is dat hulle nie weet nie ....

Is Christene dan arrogant om te sing : “Ek weet verseker, dat Jesus leef!”

No comments:

Post a Comment