Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, January 31, 2013

It's a miracle, says dad after baby's 8m plunge

God is the God of miracles, praise His Name! Read here of this baby's miraculous landing: http://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/boy-3-survives-8m-mall-plunge-1.1462042#.UQtGL_I6wkw

Thursday, January 24, 2013

Sowat 30 000 lidmate het die NG Kerk verlaat en die media gons ...

Sien hier onder andere: http://hierstaanek.com/2013/01/24/dwaalleer-in-die-ng-kerk-29-000-verlaat-die-ngk-in-2012/