Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, January 24, 2013

Sowat 30 000 lidmate het die NG Kerk verlaat en die media gons ...

Sien hier onder andere: http://hierstaanek.com/2013/01/24/dwaalleer-in-die-ng-kerk-29-000-verlaat-die-ngk-in-2012/

No comments:

Post a Comment