Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, June 1, 2011

Émmaüs - - "greatly moved and burning within us.."


In Luk 24:32 het die Émmaüs-gangers vir mekaar gesê: Was ons hart nie brandende in ons (Ampl: “greatly moved and burning within us”) toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie? Mag julle ook dieselfde Émmaüs-hartroeringe en hartswarmte rondom Pinkster ervaar.

No comments:

Post a Comment