Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, June 4, 2011

FERDIE MULDER op

FERDI MULDER môre-oggend tussen 7 en 8 op RSG oor sy boek OPGESTAAN!! Luister gerus!

No comments:

Post a Comment