Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, April 22, 2015

#BELHAR: was 'n staatskerk die oogmerk??

MOET LEES! http://hierstaanek.com/2015/04/22/ds-petrus-kriel-die-versplintering-van-die-gedroomde-nuwe-staatskerk/

No comments:

Post a Comment