Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, April 4, 2015

God keeps His promises...

2Tim 2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.

No comments:

Post a Comment