Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, October 6, 2013

Met "Eietydse Apostolicum" tussen Scylla en Charybdis …

'n Ander Afrikaanse uitdrukking stel dit só: tussen die duiwel en die diep blou see… Dit sê Ds Jan Louw onder andere in 'n uitstekende stuk waar hy kritiek lewer op die beoogde "Eietydse Apostolicum" van leiers in die NG Kerk. http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/70-skrifbeskouing-kat/776-kritiek-op-die-eietydse-interpretasie-of-uitleg-eu-van-die-apostoliese-geloofsbelydens-oktober-2013.html

No comments:

Post a Comment