Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, September 21, 2013

Gebed se uitwerking op die brein: verstommend!

http://www.rsg.co.za/images/upload/sound/klanke/20130908_KRUIS_EN_DWARS.mp3

No comments:

Post a Comment