Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, May 9, 2013

Hemelvaart: die Seënende Jesus Christus...

" En Hy het hulle uitgelei tot by Betánië. En Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. EN TERWYL HY HULLE SEËN, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.( Luk 24:50-51 ) - Waarskynlik het Jesus sy dissipels met die hoëpriesterlike seën geseën TERWYL Hy opgevaar het. Mag ons almal vandag Hemelvaartdag, die nabyheid van die Seënende Jesus op 'n besondere manier ervaar.

2 comments:

  1. Luk 24:52: "En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan MET GROOT BLYDSKAP."

    Van die kommentare verklaar die blydskap as “exceedingly joyful” - Matthew Henry sê onder andere: “They returned to Jerusalem with great joy. There they were ordered to continue till the Spirit should be poured out upon them, and thither they went accordingly, though it was into the mouth of danger. Thither they went, and there they staid with great joy. This was a wonderful change, and an effect of the opening of their understandings. When Christ told them that he must leave them sorrow filled their hearts; yet now that they see him go they are filled with joy, being convinced at length that it was expedient for them and for the church that he should go away, to send the Comforter. Note, The glory of Christ is the joy, the exceeding joy, of all true believers, even while they are here in this world; much more will it be so when they go to the new Jerusalem, and find him there in his glory. “

    Het hulle iets in hierdie besondere "Groet" gesien, wat gemaak het dat hulle so uitbundig was? Laat ons hierdie dag met uitbundige vreugde vier!

    ReplyDelete