Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, May 8, 2013

Gupta admit it, Zapiro is spot on again!

No comments:

Post a Comment