Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, March 30, 2013

ONS HOOR DIE PAASFEESKLOKKE, HUL LUI VAN VROEGDAG AF!

; HUL JUBEL OOR DIE WÊRELD: DIE HEER IS UIT DIE GRAF ! HY, CHRISTUS, DIE OORWINNAAR, IS UIT DIE DONKER UIT. DIE HEER, DIE SLEUTELDRAER, SAL OOK MY GRAF ONTSLUIT.

No comments:

Post a Comment