Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, March 9, 2013

Die “Jean Oosthuizen versus Kerkbode “-debakel

Nog is dit het einde niet: Jean Oosthuizen sê sy sê in die debakel http://hierstaanek.com/2013/03/10/wat-glo-jean-oosthuizen/

No comments:

Post a Comment