Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, February 23, 2013

NOGTANS... is Oosthuizen toegelaat om in sy pos aan te bly.."

"NOGTANS..." klein woordjie, tog van belang: http://hierstaanek.com/2013/02/24/rapport-nogtans-is-oosthuizen-toegelaat-om-in-sy-redakteurspos-aan-te-bly/

No comments:

Post a Comment