Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, February 12, 2013

Program vir WTL optredes deur Sarel van der Merwe : Koppies

Program vir WTL optredes deur Sarel van der Merwe Wie van julle woon naby Koppies: Dagboek die volgende: NGK KOPPIES Son 24 Feb – Don 28 Feb of Vry 1 Maart 2013 Son 9h30-10h30 en 18h30-20h00 Maan – Don/Vry – 18h30-20h00 1 Sondagoggend: ●Wat het God aan ons geopenbaar oor Satan se eeue-oue en eindtydse misleidings-strategieë. ●Hoe manifesteer Satan se globale misleidings-strategieë in ons dag (Groter prentjie: Oosterse infiltrasie v Weste, New Age- en Intergeloofs-bewegings, Paganisme, ens). ●Kort persoonlike getuienis 2 Sondagaand: Historiese Kritiek, Progressive/Emerging Kerk Deel 1: Alles omvattende paradigmaverskuiwing tov Wêreldbeeld, Godsbeeld, Christologie, Demonologie, Soteriologie, ens 3 Maandagaand: Historiese Kritiek, Progressive/Emerging Kerk Deel 2: Hoe manifesteer dit op Teologiese- en Kerklike terreine in SA 4 Dinsdagaand: Kontemplatiewe Spiritualiteit en Christelike Meditasie en Mistisisme 5 Woensdagaand: Word of Faith, New Apostolic Reformation, Manifest Sons of God, Latter Rain, Valse herlewings, wonderwerke en geestesmanifesstasies 6 Donderdagaand: Hoe reageer Teoloë en Kerkleiers op waarkuwings en kritiek? Wat staan ons nou te doen? 6 Vrydagaand: ??? Indien wel??

No comments:

Post a Comment