Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, February 17, 2013

Kerkbode versus Woordfees - verdere verwikkelinge

gerugte in die wandelgange wil dit hê dat 'n Kerkbode amptenaar wat nou by die dinge betrokke was, blykbaar in die warm water is ... ??

No comments:

Post a Comment