Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, April 18, 2013

Internet Evangelism?

Is this the new way of spreading the Good News? http://www.internetevangelismday.com/

No comments:

Post a Comment