Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, August 7, 2013

"Jaaaa swaer, vanaand slaap ons altwee op die matjie ...."

No comments:

Post a Comment