Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, August 29, 2013

Gee jy om vir die kerk langs jou?

Gee jy om vir die kerk langs jou? DIT is wat Philip Rosenthal vra, want by feitlik ALLE kerke is die gees van liberalisme besig om toe te naam “Unhealthy backsliding churches are generally in denial about their backsliding and their leaders get very angry if anyone points that out to them.” Lees meer hier: http://emergingthreat.blogspot.com/2013/08/do-you-care-about-church-next-door.html

No comments:

Post a Comment