Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, November 9, 2015

#NGKerk Piet Retief se lidmate STAAN OP vir wat hulle in glo!

http://hierstaanek.com/2015/11/09/piet-retief-gemeente-spyker-hulle-protes-soos-martin-luther-teen-die-kerkdeur-vas/

No comments:

Post a Comment