Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, November 14, 2015

#NGKerk #SGV2015 UITVERKOOP aan "nuwe hermeneutiese sleutels"!

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/56-homoseksualiteit-kat/1101-baie-kort-oorsig-van-sgv-konferensie-te-stellenbosch-2015-11-12.html

No comments:

Post a Comment