Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, November 12, 2015

#NGKerk #SGV2015 Kritiese kommentaar op die AS se taakspan oor SGV deur Dr Dawie Botes

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/56-homoseksualiteit-kat/1100-kritiese-kommentaar-op-die-as-se-taakspan-oor-sgv.html

No comments:

Post a Comment