Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, November 23, 2015

#NGKerk "As Protes": nuwe Facebook groep TEEN #SGV2015 besluit https://www.facebook.com/profile.php?id=100010674253805&fref=ts&pnref=story

Ons verklaar, 1) Dat ons die besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk van 2015 rakende selfdegeslag verbintenisse verwerp. 2) Dat die besluite spruit uit 'n skrifbeskouing en hermeneutiek wat onverenigbaar is met die Bybel en ons belydenisskrifte. https://www.facebook.com/profile.php?id=100010674253805&fref=ts&pnref=story

No comments:

Post a Comment