Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, November 20, 2015

#NGKerk leiers trek by AS2015 'n streep deur Sola Scriptura!

http://hierstaanek.com/2015/11/21/foutloosheid-en-onfeilbaarheid-van-die-bybel-as2015-se-godsonterende-fout/

No comments:

Post a Comment