Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, November 8, 2015

AS2015 afgevaardigdes EMOSIONEEL gemanipuleer?

Watter maniere gaan NOG gebruik word om die "skip te draai"? http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/82-ngk-sinodes/1092-emosionele-manipulasie-by-die-sinode.html

No comments:

Post a Comment