Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, November 24, 2015

#NGKerk NOG 'n gemeente ( Albertyn) verwerp #SGV2015

http://hierstaanek.com/2015/11/24/ng-gemeente-albertyn-verwerp-die-as-se-skrifgebruik/

No comments:

Post a Comment