Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, November 27, 2015

Chicago verklaring IN AFRIKAANS #NGKerk MOETLEES!

Die Chicago verklaring oor die gesag van die Skrif - blaai so 'n klein bietje af hier: http://proregno.com/2012/08/20/bybelse-foutloosheid/

No comments:

Post a Comment