Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, November 29, 2015

#NGKerk Kuratoriums voor in die koor - teenstanders van stuiting #SGV2015

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/56-homoseksualiteit-kat/1118-65-maak-beswaar-teen-bevriesing-van-gay-besluit.html

No comments:

Post a Comment