Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, November 24, 2015

#NGKerk - ook die gemeente van ALKMAAR verwerp #SGV2015

http://hierstaanek.com/2015/11/24/alkmaar-gemeente-verwerp-die-as-van-2015-se-sgv-besluit/

No comments:

Post a Comment