Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, November 20, 2015

Misgund verwerp #NGKerk se #SGV2015 beskuit

http://hierstaanek.com/2015/11/20/ng-kerk-misgund-erwerp-met-afsku-en-minagting-die-dwaaling-van-as-besluite-oor-saamwoon-die-duiwel-eengeslagverhoudings-en-die-belharbelydenis/

No comments:

Post a Comment