Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, November 10, 2015

#NGKerk Marquad soek verduideliking van AS!

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/56-homoseksualiteit-kat/1098-ng-gemeente-marquard-se-standpunt-oor-sgv.html NG Marquad se versoek aan die AS: Dat die AS asb. aan die kerkraad die volgende inligting sal gee: Die verslag wat as motivering vir die besluit oor selfde geslag verbintenisse handel, waarin die kerkraad die volgende motivering kan vind: *Die Bybelse gronde vir die besluit. *Die algemene openbaring waarvan AS gebruik gemaak het. *Die leiding wat die AS uit die Belydenisskrifte gekry het.

No comments:

Post a Comment